250 TL üzeri siparişlerinizde Ücretsiz Kargo
250 TL üzeri siparişlerinizde Ücretsiz Kargo

Üyelik Sözleşmesi

MAÇAVALESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), macavalesi.com (“Sitemiz”) üyeliği ya da e-posta haber bülteni aboneliği için MaçaValesi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (“MaçaValesi”) ile Sitemizde kişisel bilgilerini girerek Sitemize üye olan ya da e-posta haber bültenimize üye olan kişiler (“Üye”) arasında kurulmuştur.

MaçaValesi’ nin ticari bilgileri aşağıdaki gibidir:

Adres: İnönü Mah. 6660 Sok. No: 14/34 35570 Karşıyaka İZMİR

Telefon / Faks: 0 850 885 13 90

Vergi Dairesi / Nosu: Yamanlar V.D. / 6100464852

Ticaret Sicil No: 182749

Mersis No: 8616752539627210

E-posta: destek@macavalesi.com

GENEL HÜKÜMLER

Bu üyelik sözleşmesi, Üye’nin Sitemizde farklı kısımlardaki üyelik ve/veya e-posta haber bülteni aboneliği için açılmış alanlara istenen kişisel bilgileri doldurması, gerekiyorsa bir şifre belirlemesi, gerekli onay veya izinleri vererek elektronik ortamda ilgili butona basması ile yürürlüğe girer.

Üye, dilediği zaman Sitemizin Hesabım kısmından ya da yukarıda verilen iletişim kanalları aracılığıyla üyelik bilgilerini değiştirebilir ya da üyeliğini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin iptal edebilir. MaçaValesi’nin Sitemiz aracılığıyla yapılan alışverişlere ilişkin siparişle ilgili gönderdikleri hariç olmak üzere, gönderdiği tüm e-postalarda ‘Üyelikten Ayrıl’ bağlantısı bulunmaktadır. Üye, bu bağlantıyı tıklayarak da üyelikten ayrılabilir. MaçaValesi de Üye’nin üyeliğini dilediği zaman sona erdirme hakkına sahiptir.

MaçaValesi bu sözleşmede yer alan şartlarda ve Üye’ye sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler MaçaValesi tarafından Sitemizden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur; tüm kampanyalar duyurulan şartlarına tabidir.

MaçaValesi, anlaşması olduğu üçüncü kişilere ait olanlar hariç olmak üzere, Sitemizin genel görünüm ve dizaynı ile Sitemizdeki tüm bilgi, resim, markalar, www.macavalesi.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyal(ler)”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Sitemizde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Sitemizin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir.

MaçaValesi’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nde açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

BİLGİLERİN KULLANIMI, GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Üye’nin Sitemize girdiği kişisel bilgilerin gizliliği, korunması, kullanımı ve güvenliği ile ilgili aşağıdaki şartlar ve koşullar uygulanacaktır.

MaçaValesi, Üye’nin verdiği bilgileri, ortağı ya da iştiraki olduğu diğer şirketler haricinde üçüncü kişilerle paylaşmaz.

Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre MaçaValesi veya ilgili kuruluşca sistemlerde ve internet altyapısında alınmıştır. Sitemizin kullanımında tüm kredi kartı işlemleri ve onayları MaçaValesi’nden bağımsız olarak ilgili Banka, ödeme altyapısı sağlayıcı ve benzeri Kart Kuruluşları ile Üye arasında online olarak gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileri, şifreleri, vb. bilgiler MaçaValesi tarafından görülmez ve kaydedilmez.

Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Üye’ye ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili hukuk ya da devlet kuruluşlarına açıklanabilir.

Üye’nin üyelik işlemleri ya da alışverişi sırasında verdiği kişisel olan-olmayan bilgiler, yasalar çerçevesinde, MaçaValesi tarafından, her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, promosyon, satış, pazarlama, üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile üyelik iptal edilene dek kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir ve sair suretler ile işlenebilir.

Üye ile, yasalar çerçevesinde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için MaçaValesi’nce SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefon, e-posta/mail vb. yöntemlerle sosyal, ticari ve sair elektronik iletişimler yapılabilir, Üye’ye ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

MaçaValesi, Üye’nin bildirdiği kişisel bilgilerin haricinde, Sitemizin kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini, ziyaretçilerin demografik verilerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, MaçaValesi tarafından, müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla, iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Sitemizdeki bağlantılarla ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi, kullanım şartları ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan MaçaValesi sorumlu değildir.

Üye’nin Sitemizden veya Sitemizde link verilen diğer sitelerden edindiği bilgiler, tarafına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldığı kararlardan, bunlara göre yaptığıı her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından Üye sorumludur.

Üye’nin belirtilen suretler ile bilgilenmesi ve/veya tarafına yapılan iletişimler, bilgilendirmeler, tanıtım ve reklamlar neticesi bir ürün/hizmet satın alması söz konusu olursa, anılan işlem ayrıca ve kanuni usulünce yapılacak mesafeli satış sözleşmesine tabidir. Mesafeli satış sözleşmesi kendi şartlarında ve tarafları arasında uygulanır. Sitemizden alışverişlerde, her işlem sırasında görülebilecek sipariş ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi şartları geçerli olacaktır.

Üye arzu ettiği her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından MaçaValesi’ne ulaşarak kişisel veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya ticari elektronik iletişimleri durdurabilir. Üye’nin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder). Üye dilerse, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Üye isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında MaçaValesi’ne her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

KULLANIM ŞARTLARI

Üye, Sitemizi kullanımı sırasında aşağıda yazılı olan şartları okuyup anladığını ve ilgili şartlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu şartlara uyulmaması durumunda Üye’nin Sitemizi kullanımı engellenebilir ve MaçaValesi Üye hakkında kanuni haklarını saklı tutar.

  1. Sitemizde yer alan bilgi, içerik, yazılım ve servislerin telif hakkı MaçaValesi’ne ya da anlaşmalı olduğu üçüncü kişilere aittir. Üye hiçbir şekilde bu bilgi, içerik, yazılım ve servisleri değiştiremez, çoğaltamaz, kopyalayamaz, dağıtamaz ve kullanamaz.
  1. Üye, Sitemize girdiği, yüklediği, yazdığı tüm ifade, bilgi ve dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve MaçaValesi’nin bunlardan sorumlu tutulamayacağını, ayrıca Sitemize girdiği, yüklediği, yazdığı ifade, bilgi ve dosyalar nedeniyle MaçaValesi’nin karşılaşabileceği tüm zararlardan da sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  1. Üye, Sitemizi, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, uluslararası yasa ve anlaşmalara aykırı biçimde kullanamaz, bu yasalara aykırı bilgi giremez ve iletişimde bulunamaz.
  1. Üye’nin seçtiği kullanıcı adı, girdiği e-posta adresi ve belirlediği şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğinin kullanılıyor olmasından dolayı MaçaValesi kesinlikle sorumlu değildir.
  1. İşbu Üyelik Sözleşmesinde belirlenen ve MaçaValesi tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında Üye tarafından üyeliğinin gerek MaçaValesi’ni gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya MaçaValesi’nin ticari itibarının Üye’nin eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde MaçaValesi, Üye’nin üyeliğini derhal iptal etme, Üye’ye karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.
  1. Üye, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Üye bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
  1. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Sitemizi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bunları yapması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
  1. Üye, Sitemizin hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile MaçaValesi’nin Sitemiz üzerinden hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

 

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tüm maddelerini okuyup anladığını, bu Sözleşme’de yer alan konularla ilgili MaçaValesi’ne ve ortağı ya da iştiraki olduğu diğer tüzel kişiliklere gerekli konularda izin verdiğini, bu Sözleşme şartları çerçevesinde üye olmak istediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Üye olmak ya da hesabınıza erişmek için tıklayın.